Spirit55+

Berichten

Route van ontmoeten.
U heeft al kennis gemaakt met 'de Route van Ontmoeten'? Dit is binnen facebook een groep die "plekken" in het centrum verbindt waar ontmoeten centraal staat. Mee doen? Kijk op: https://www.facebook.com/groups/routevanhetontmoeten/ 

2 0 1 7

Onze excursies.
Wij zijn druk bezig met de organisatie van onze jaarlijkse voorjaarsexcursie. Inmiddels is duidelijk: wij gaan naar het Spoorwegmuseum in Utrecht; kosten € 20,00 inclusief koffie/thee, lunch en een verrassing. Wanneer: 15 juni, van 10.00 tot 16.30 uur. Voor aanmelden en betalen...zie de flyer.
 
Overigens....voor ouderen die door beperkingen extra kwetsbaar zijn organiseren wij ism de MuseumPlusBus een reisje vaan het Van Gogh-museum op 31 mei a.s. Daar kan men alleen mee als men daarvoor is uitgenodigd.

Zomerprogramma.
Een aantal organisaties (professionals en vrijwilligers) zullen in samenwer-king met elkaar ook in 2017 weer een zomerprogramma met veel verschil-lende activiteiten organiseren speciaal voor ouderen.
Over dat zomerprogramma volgt later dus meer 

Gespreksbijeenkomsten.
In samenwerking met Radar-WMO organiseert Spirit 55+ in september en deels oktober 2017 enkele gespreksbijeenkomsten in de verschillende wijken van het centrumgebied over "Langer Thuis". Dat gaat dus over de vraag hoe de oudere bewoners nu, maar vooral ook straks, prettig langer thuis kunnen blijven wonen. Nadere berichten volgen later.

Activiteiten ter bestrijding van Eenzaamheid.
Ook in 2017 zullen wij in het kader van de week tegen Eenzaamheid, samen met anderen, weer enkele bijeenkomsten organiseren.
Dat behoeft overigens niet precies in die week (21 sept. t/m 1 okt).
Ook hier geldt: nadere berichten volgen.


Meer info over onze activiteiten vindt u in onze activiteitenkalender. 

 

 

 

Belangengroep voor 55-plussers in Rotterdam-Centrum