Spirit55+

Nieuws

Privacy-statement
Ook Spirit 55+ voldoet aan de - wettelijk voorgeschreven - regels aangaande privacy.
Wij hebben ingaande 25-05-2018 e.e.a. verbeterd en een z.g. 'statement' opgesteld.
Dat statement vindt u hieronder.

 Privacy-statement
Spirit 55+, een belangen- en activiteitenorganisatie van/voor ouderen in het centrumgebied van Rotterdam, zal zeker vanaf 25 mei 2018 voldoen aan de geldende wet- en regelgeving ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens. Per 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
In dit statement geven wij aan hoe Spirit 55+ voldoet aan deze wet- en regelgeving.

         Persoonsgegevens zijn gegevens die - in combinatie – naar een bepaald individu
        herleid kunnen worden.  
Spirit 55+ verwerkt persoonsgegevens in een daartoe
        ingericht administratiesysteem. In dit systeem zijn en worden slechts enkele
        rudimentaire
 
persoonsgegevens opgenomen en zeker geen gegevens zoals die in de
        AVG als ‘bijzondere gegevens’ worden aangeduid.
Spirit 55+ zal dit statement
        plaatsen op de website van Spirit 55+ (
www.spirit55plus.nl), zal  er ter info naar
        verwijzen in haar uit te zenden Nieuwsberichten en voorts zal zij dit statement
        toesturen op verzoek.

        Welke persoonsgegevens bewaart en verwerkt Spirit 55+?
        Spirit 55+ bewaart en verwerkt de volgende persoonsgegevens: naam (achternaam   
        en soms voornaam), (mail)adres, telefoonnummers(s) (010 huis en/of 06 mobiel) en
         voorts soms ook voor welke activiteiten/werkvelden, waar Spirit 55+ zich mee bezig
         houdt, betrokkene interesse heeft of eerder) heeft getoond.

        Van wie bewaart en verwerkt Spirit 55+ deze persoonsgegevens:
       
Spirit 55+ verwerkt persoonsgegevens van diegenen die met onze organisatie direct
        of indirect ‘een relatie’ hebben, willen hebben, of hebben gehad. 
Dat zijn bijvoor-
        beeld:
       + Betrokkenen/belangstellenden; dat zijn ouderen (55-plussers, woonachtig in het
          doelgebied) die door hun aanmelding voor een activiteit dan wel door een –
          eerdere –  deelname aan een of meer activiteiten hebben aangeven interesse te
          hebben voor de activiteiten van Spirit 55+ (en voorts hun eventuele mantelzorger/
          begeleid(st)er);
       + Betrokkenen/belangstellenden die hebben aangegeven graag op de hoogte te
          willen blijven van de – voorgenomen – activiteiten van Spirit 55+ en van de voor
          ouderen, woonachtig in ‘t doelgebied, aan de orde zijnde ontwikkelingen/belangen
          zoals die zijn gesignaleerd door Spirit 55+;
       + Vrijwilligers van Spirit 55+ (ook zij van wie wij – bijvoorbeeld door hun eerdere inzet
          – weten dat er ook later waarschijnlijk met succes een beroep op kan worden
          gedaan);
       + Werkers (professionals dan wel vrijwilligers), aan een organisatie verbonden waar-
           mee Spirit 55+ een samenwerkingsrelatie heeft, wil krijgen of heeft gehad. 

       Wie binnen Spirit 55+ is verantwoordelijk voor beheer/verwerking van  persoons-
       gegevens?
       Spirit 55+ verwerkt persoonsgegevens middels een daartoe ingericht data-admini-      
       stratiesysteem. Eindverantwoordelijk voor het juiste beheer en de zorgvuldige
       verwerking van die persoonsgegevens is het bestuur van de stichting, meer specifiek
       de secretaris. Het bestuur kan daar ook een of twee speciaal daarvoor geworven – en
       gescreende – vrijwilliger(s) mee belasten, zulks onder toezicht en begeleiding van de
       secretaris van het bestuur.

 

       Hoe gaat Spirit 55+ om met persoonsgegevens?
       Persoonsgegevens worden veilig en zorgvuldig bewaard en niet langer dan voor
       het goed functioneren van Spirit 55+ noodzakelijk  is. Tenminste een maal per jaar 
       wordt gescreend of personen, in het administratiesysteem opgenomen, nog steeds
       gebruik willen maken van de aangeboden diensten/informatie van Spirit 55+. Indien
       blijkt dat zulks (met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid) niet het geval is
       worden deze persoonsgegevens verwijderd.
       Omdat wij met persoonsgegevens vertrouwelijk om gaan zullen die dus meestal niet        zonder een uitdrukkelijke toestemming van betrokkene(n) aan derden ter beschik-
       king worden gesteld. Deze laatst genoemde voorwaarde wordt slechts ter zijde
       gelegd indien dit wettelijk verplicht is dan wel indien ‘het wel en wee’ van
       betrokkene met deze geheimhouding ernstig geschaad zou kunnen worden.
       Zowel bestuursleden als enkele door het bestuur aangewezen vrijwilligers kunnen
       het data-administratiesysteem in-zien en er gebruik van maken bij het (gaan) maken
       van contact met betrokkene(n).
       Binnen Spirit 55+ kan slechts de secretaris dan wel de speciaal daarvoor aangestelde
       vrijwilliger(s) (zie boven) wijzigingen aanbrengen en/of  nieuwe persoonsgegevens   
       toevoegen. 

 

      Uw rechten.
      Eenieder, met persoonsgegevens opgenomen in ons data-administratiesysteem,
      heeft er recht op te weten welke gegevens van haar/hem in dit systeem zijn  
      opgenomen en kan derhalve verzoeken haar/hem gegevens te wijzigen, dan wel te
      verwijderen (recht om vergeten te worden).

     Contact.    
      Over verzoeken, vragen of klachten mbt ons privacybeleid of dit statement kan er
     contact opgenomen worden met Spirit 55+: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  of  0620914032 

 

     Laatste wijziging 25-05-2018 

 

 

 

 

 

Belangengroep voor 55-plussers in Rotterdam-Centrum