Spirit55+

Informatie voor ouderen

VEILIG THUIS

Per 1 januari 2015 is er één advies- en meld punt voor alle meldingen, zorgsignalen en adviesvragen rondom huiselijk geweld en kindermis-handeling: Veilig Thuis Rotterdam-Rijnmond.
Het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling en de (Advies- en) Steunpunten Huiselijk Geweld Rotterdam, Zuid-Hollandse Eilanden en Nieuw Waterweg Noord gaan op in die nieuwe organisatie: Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond.
Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond is er voor iedereen die te maken heeft met huiselijk geweld of kindermishandeling. Veilig Thuis geeft advies en biedt ondersteuning, ook aan professionals. Veilig Thuis biedt de helpende hand, doorbreekt onveilige situaties en zet mensen in beweging. Veilig Thuis biedt perspectief op een betere situatie waardoor mensen weer toekomst hebben.
Mét of zonder elkaar.

Nieuw telefoonnummer:
Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond is per 1 januari 2015 24/7 bereikbaar via een gratis landelijk nummer: 0800-2000. De huidige telefoonnummers van de drie (Advies-) en Steunpunten Huiselijk Geweld zijn per 1 januari 2015 niet langer bedoeld om te gebruiken voor het doorgeven van meldingen rondom huiselijk geweld en kindermishandeling.

Nieuw adres Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond is per 1 januari 2015 gevestigd op: Dynamostraat 16 3083 AK Rotterdam.

Meer over Veilig Thuis? Zie de landelijke website: www.vooreenveiligthuis.nl

--------------------------------------------------------------------------------------

 Vervoer met wijkbus Centrum

 

Voor vervoer binnen Rotterdam Centrum kunt u gebruik maken van de wijkbus. De wijkbus haalt u thuis op en vervoert u comfortabel naar waar u maar naartoe wilt,bijvoorbeeld het Erasmus Medisch Centrum, het Havenziekenhuis of het Oogziekenhuis. Maar de bus rijdt ook naar andere bestemmingen, zoals de supermarkt, de bibliotheek,familiebezoek, etc. Wij rijden ook naar Rotterdam Noord en Kralingen-Crooswijk . De prijs voor niet-leden is 1,75 euro per rit. Voor vervoer naar het Sint Franciscus Gasthuis betaalt u 50 eurocent extra. Voor het eenmalige bedrag van 5 euro kunt u lid worden van de wijkbus Centrum. Een rit kost u dan slechts 1,50 euro! Wilt u gebruik maken van de wijkbus? Vraagt u dit dan s.v.p. minimaal 1 dag van tevoren aan. Het gebruik van de wijkbus Centrum geeft ouderen de mogelijkheid langer zelfstandig te blijven wonen en stimuleert mensen om buitenshuis deel te nemen aan activiteiten. 

Meer informatie en rit aanvragen T 010 217 19 19 (maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 16.00 uur)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Belangengroep voor 55-plussers in Rotterdam-Centrum