Spirit55+

Links naar nuttige pagina's

Instellingen / organisaties lokaal
Radar-WMO
BelFleur
Aktiegroep Oude Westen
Wijkorgaan Stadsdriehoek
Wijkorgaan Scheepvaartkwartier
Gebiedscommissie Centrum
Vraagwijzer
Lelie-Zorggroep/Atrium
Laurens/Antonius
Humanitas/De Leeuwenhoek
Vereniging van bewoners Lijnbaan
Huurdersvereniging Jan Evertsenplaats
Roffanum
Wijkpastoraat OW
Woonstad Rotterdam
Pauluskerk
Pameijer
Gezondheidscentrum OW
Creatief Welzijn Senioren

Instellingen/organisaties stedelijk/landelijk
Vrijwilligerswerk Rotterdam
Pluspunt
SPA22
MEE
Gemeente Rotterdam
Maroned

 

Een Sociale Kaart
Sociale kaart

Informatie over welzijn & hulp of steuntje
Vraagwijzer
Buurtbemiddeling
BelFleur
Hebbie Effe
Zichtbare schakels
Atlas van zorg & hulp
We helpen
Zorg voor elkaar
Loket Gezond leven
Ieder(In)
Klus en werk Cool/ Oude Westen

Informatie over benodigde zorg:
Zorgwijzer: http://www.zorgwijzer.nl/
Zorg regelen: https://www.regelhulp.nl/

Over cultuur, educatie en ontspanning
Cultuurscout
Culturele kaart Rotterdam
Rotterdam-Info
Arminius
Stadskrant Rotterdam
http://www.rotterdampas.nl/

Financiële ondersteuning van initiatieven
Centrum doet er toe
Opzoomer Mee
Bewonersinitiatief

Belangengroep voor 55-plussers in Rotterdam-Centrum