Spirit55+

Privacyverklaring

Ook Spirit 55+ voldoet aan de - wettelijk voorgeschreven - regels aangaande privacy. Wij hebben ingaande 25-05-2018 e.e.a. verbeterd en een z.g. 'statement' opgesteld. Dat statement vindt u hieronder.

Privacy-statement
Spirit 55+, een belangen- en activiteitenorganisatie van/voor ouderen in het centrumgebied van Rotterdam, voldoet aan de de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Welke persoonsgegevens bewaart en verwerkt Spirit 55+?
Spirit 55+ bewaart en verwerkt de volgende persoonsgegevens: naam (achternaam    en soms voornaam), (mail)adres, telefoonnummers(s) (010 huis en/of 06 mobiel) en voorts soms ook voor welke activiteiten/werkvelden, waar Spirit 55+ zich mee bezig houdt, betrokkene interesse heeft of eerder) heeft getoond.

Van wie bewaart en verwerkt Spirit 55+ deze persoonsgegevens? 
Spirit 55+ verwerkt persoonsgegevens van diegenen die met onze organisatie direct of indirect ‘een relatie’ hebben, willen hebben, of hebben gehad.  Dat zijn bijvoorbeeld:

Betrokkenen/belangstellenden; dat zijn ouderen (55-plussers, woonachtig in het doelgebied) die door hun aanmelding voor een activiteit dan wel door een – eerdere –deelname aan een of meer activiteiten hebben aangeven interesse te hebben voor de activiteiten van Spirit 55+ (en voorts hun eventuele mantelzorger/ begeleid(st)er);

Betrokkenen/belangstellenden die hebben aangegeven graag op de hoogte te willen blijven van de – voorgenomen – activiteiten van Spirit 55+ en van de voor ouderen, woonachtig in ‘t doelgebied, aan de orde zijnde ontwikkelingen/belangen zoals die zijn gesignaleerd door Spirit 55+;

Vrijwilligers van Spirit 55+ (ook zij van wie wij – bijvoorbeeld door hun eerdere inzet – weten dat er ook later waarschijnlijk met succes een beroep op kan worden gedaan);

Werkers (professionals dan wel vrijwilligers), aan een organisatie verbonden waar- mee Spirit 55+ een samenwerkingsrelatie heeft, wil krijgen of heeft gehad. 

Wie binnen Spirit 55+ is verantwoordelijk voor beheer/verwerking van  persoonsgegevens?
Spirit 55+ verwerkt persoonsgegevens met een daartoe ingericht data-administratiesysteem. Eindverantwoordelijk voor het juiste beheer en de zorgvuldige verwerking van die persoonsgegevens is het bestuur van de stichting, meer specifiek de secretaris. Het bestuur kan daar ook een of twee speciaal daarvoor geworven – en gescreende – vrijwilliger(s) mee belasten, zulks onder toezicht en begeleiding van de secretaris van het bestuur.

Hoe gaat Spirit 55+ om met persoonsgegevens?
Persoonsgegevens worden veilig en zorgvuldig bewaard en niet langer dan voor het goed functioneren van Spirit 55+ noodzakelijk  is. Tenminste een maal per jaar  wordt gescreend of personen, in het administratiesysteem opgenomen, nog steeds gebruik willen maken van de aangeboden diensten/informatie van Spirit 55+. Indien blijkt dat zulks (met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid) niet het geval is worden deze persoonsgegevens verwijderd. Omdat wij met persoonsgegevens vertrouwelijk om gaan zullen die dus meestal niet zonder een uitdrukkelijke toestemming van betrokkene(n) aan derden ter beschikking worden gesteld. Deze laatst genoemde voorwaarde wordt slechts ter zijde gelegd indien dit wettelijk verplicht is dan wel indien ‘het wel en wee’ van betrokkene met deze geheimhouding ernstig geschaad zou kunnen worden. Zowel bestuursleden als enkele door het bestuur aangewezen vrijwilligers kunnen het data-administratiesysteem in-zien en er gebruik van maken bij het (gaan) maken van contact met betrokkene(n). Binnen Spirit 55+ kan slechts de secretaris dan wel de speciaal daarvoor aangestelde vrijwilliger(s) (zie boven) wijzigingen aanbrengen en/of  nieuwe persoonsgegevens toevoegen. 

Uw rechten
Eenieder, met persoonsgegevens opgenomen in ons data-administratiesysteem, heeft er recht op te weten welke gegevens van haar/hem in dit systeem zijn   opgenomen en kan derhalve verzoeken haar/hem gegevens te wijzigen, dan wel te verwijderen (recht om vergeten te worden).

Contact
Over verzoeken, vragen of klachten over ons privacybeleid of dit statement kan er contact opgenomen worden met Spirit 55+:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 0620914032   

Belangengroep voor 55-plussers in Rotterdam-Centrum